Strålning från trådlösa nätverk skadlig för hjärnan – känt sedan decennier

2004 beskrev telekomoperatören i Schweiz Swisscom cancerriskerna med de trådlösa nätverk som nu massintroduceras i svenska skolor och förskolor i ett patent. Swisscom visste redan då betydligt mer än vad ”utredarna” på Strålsäkerhetsmyndigheten vet i dag 9 år senare om riskerna – trots omfattande forskning som om och om igen bevisat strålningens skadlighet:

”Effekterna av WLAN på människokroppen kan bli omfattande…Hälsoriskerna av strålningen har blivit bättre förstådda genom den senaste tidens forskning. När exempelvis mänskliga blodceller bestrålas med elektromagnetiska fält, har tydliga skador på arvsmassan och indikationer på förhöjd cancerrisk visats. … Det har således varit möjligt att visa att mobilstrålning kan skada genetiskt material och mänskliga blodceller varvid såväl DNA och antal kromosomer förändras. Denna mutation kan följaktligen leda till ökad cancerrisk”.
År 2005 lät Dr Gerd Oberfeld ansvarig för Hälsomyndigheten i Schweiz publicera en rekommendation om att inte använda trådlösa nätverk i skolor och förskolor eftersom strålningen från dem erfarenhetsmässigt verkade vara särskilt biologiskt störande. Oberfeld beskrev att trådlösa nätverk avger mikrovågsstrålning i samma frekvensområde som mikrovågsugnen och att den därtill sänder mycket skarpa pulser på 10 Hz.

Den schweiziska miljömyndigheten FOEN konstaterade också i en informationsbroschyr som gavs ut 2012 att Wifi/WLAN:s accesspunkter pulserar i standby-läge vid 10-100 Hz . Vid dataöverföring sänder både accesspunkten och den datorn en puls på högre frekvens – upp till 250 Hz. Uteffekten från accesspunkten kan uppgå till 1 W och exponeringen för den som sitter med en trådlöst uppkopplad dator på 50 cm avstånd till 4,9 V/m (ett barn som har kortare armar hamnar normalt mycket närmare). 4,9 V/m är långt över det gränsvärde som ett växande antal experter rekommenderar och är exempelvis högre än gränsvärdet i Luxemburg och Bryssel (3 V/m)

De lågfrekventa pulserna avges från wifi-routern 24 timmar om dygnet. Du kan lyssna till pulserna på denna video (1,50 in). Det låter obehagligt. Som en kulspruta.

Samma kulspruteliknande ljud kunde uppfattas med instrument från ”Woodpeckersignalen”. Denna signal sändes av ryssarna för decennier sedan  i militära syften.  Du kan höra signalen 9.30 in i detta äldre CNN-reportage från 1985

Någon minut senare säger Dr Robert Becker att signalen kan påverka hjärnans funktion och människans mentala tillstånd. Robert Becker var en av världens främsta experter på strålningen.  Dr Bob Beck som gjort omfattande forskning på strålningens effekter konstaterade att ””vi är otroligt känsliga för elektromagnetiska signaler”.

I detta dokument hävdas att den ryska signalen pulserade vid 10 Hz – samma som wifi:s dygnetruntsignal från routern.

Teknik som sänder ut mikrovågsstrålning har sedan 1960-talet varit känt skadlig. Omfattande forskning från Östeuropa konstaterade samma långa lista av effekter som senare års forskning bekräftat om och om igen och som nu även barn vittnar om i skolor med trådlösa nätverk: huvudvärk, hjärtproblem, koncentrations- och minnesproblem. Ryssarna rekommenderade även att personer med hjärtproblem aldrig skulle arbete i miljöer med mikrovågsstrålning:

Many Soviet investigators (and at least one U.S. researcher) have recommended that cardiovascular abnormalities be used as screening criteria to exclude people from occupations involving radio-frequency exposures.

Tidigt konstaterades att strålning som pulserade vid låga frekvenser, exempelvis 10 Hz, var särskilt skadlig.

De många allvarliga effekterna av strålning från trådlös teknik och från wifi har alltså visats om och om igen sedan 1960-talet. I januari 2013 presenterade Bioinitiativrapporten skriven av 29 världsledande experter en genomgång av 1800-forskningsrapporter. Slutsatsen var att strålning från wifi och mobilmaster och mobiltelefoner är skadlig.Wifi bör inte användas i skolor. Bortåt hundra undersökningar hade enbart de senaste fem åren visat skadliga effekter på hjärnan.

Men enough is never enough – för tjänstemännen  på Strålsäkerhetsmyndigheten. Där gäller det att som en robot  ständigt upprepa det som blivit intränat:

Så här sade Jimmy Estenberg på SSM till SR våren 2012 med anledning av denna långa forskningslista . SR-journalisten frågade om vad JS tyckte om forskningen kvalitetsmässigt:

”Hrmmm, Ja…Det går alltid att hitta enskilda studier och enstaka forskare som man helt enkelt kan välja ut för att få stöd för sitt budskap och då är det därför som det är väldigt viktigt att titta på den samlade vetenskapliga bedömningen och då är det inte heller intressant att titta på enskilda studier utan se på helheten”  sade JS i sitt inprogrammerade icke-svar på frågan om vad han tyckte om den långa lista på  forskning som visade risker och dess kvalitet.

– Är de för dåliga eller vad är det för fel då?, insisterade SR-journalisten

Alltså det finns ju en del studier som är av bra kvalitet och som pekar på ehh …möjliga risker men inte om just trådlösa datanätverk utan då handlar det om mobiltelefoner, sade då JE på  SSM

Samma nonsens om ”enstaka studier” upprepades från JE i en debatt i SR Örebro i September 2013 i en replik på mitt inlägg om att hundra undersökningar visat effekter på hjärnan och över 50 visat gentoxiska effekter.

De frågor som bland annat bör  ställas till SSM är:

– Hur många studier  kan  ”enskilda studier” maximalt vara?

– Hur många forskare kan ”enstaka forskare” maximalt vara?

– Vad är det för fel på kvaliteten (frågan som JS  undvek att svara på två gånger) i var och en av undersökningarna och varför är det endast några studier som visar hjärntumörrisker av mobilanvändning som är bra och vilka är de? Se listan här

– Vad är definitionen på  ”seriös forskning”? (Strålsäkerhetsmyndigheten hävdade i cirkulärskrivelse till kommunerna i april 2013 att det inte fanns någon seriös forskning som visade hälsorisker av trådlösa datanätverk och trådlöst uppkopplade datorer)

Det är viktigt att detta och många andra frågetecken kring myndigheten SSM reds ut om vi inte ska acceptera det totalhaveri inom myndighetssfären som SSM-tjänstemännen banar väg för. Det är upp till medborgarna och journalisterna  att hålla respekten för grundlagens paragraf om sakligheten och opartiskheten vid liv (Regeringsformen 1 kap. 9 §).

Men allra mest handlar det om våra barn och deras framtid…..