Mobilens strålning är stressande, sömnstörande och får oss att må dåligt

Mobilstrålning gör unga, barn och vuxna stressade och orsakar sömnproblem. I dag rapporterar SVT om Sara Thomés undersökningsresultat. vilket även Epoch Times gör. Mobilstrålning påverkar sömnen negativt, vilket är känt sedan länge, genom att stressa hjärnan och minska produktionen av … [Read more...]

Mer fel än rätt om Moraärendet. Mobilmaster är visst en visad hälsorisk

I dag rapporterar ledande media återigen felaktigt om Moraärendet. Dagens Nyheter slår sig för bröstet över att ha "avslöjat" att Mora miljönämnd avsåg att skydda en elöverkänslig man som får allvarliga symtom, bland annat stickningar i hjärtat av strålningen. Något som DN-journalisten hjärtlöst … [Read more...]

Forskare ljög om inhämtade data i största hjärntumörstudien

Det största forskningsprojektet hittills om hjärntumörrisker av mobilanvändning är 13-ländersstudien Interphone, som startade redan år 2000. Alla data var insamlade redan 2004. Trots det redovisades de sammanlagda resultaten först 2010 samt 2011 och fortfarande är många resultat oredovisade. Studien … [Read more...]

Mobilindustriforskningens whistleblower

Det här borde alla som tror att forskning alltid seriöst söker efter sanningen  se. Den mobilindustrifinansierade  forskaren talar ut om hur Motorola ville styra över hur forskningsresultaten skulle tolkas. Hör vad han berättar här En viktig strategi för mobilindustrin, liksom för andra … [Read more...]

Elektromagnetiska fält ökar risken för demenssjukdomar

Ekot/TT rapporterar i dag om en ny undersökning som pekar på en alarmerande ökning av demenssjukdomar i Sverige. Varannan svensk riskerar att utveckla demens enligt de nya uppgifterna. Att Alzheimers och andra sjukdomar verkligen ökar kraftigt indikeras även av Socialstyrelsens register över … [Read more...]

Allt fler barn lider av huvudvärk, HAMP av mobilstrålning

Ännu en undersökning bekräftar att många barn i dag har huvudvärk. Den nya undersökningen är gjord på skolor i åk 6-9 i Uppsala och Östhammar och presenteras av Uppsala Nya Tidning samt SVT "Under en vanlig skolvecka har nära tre fjärdedelar av eleverna ont i huvudet åtminstone någon … [Read more...]

Läsplatta i skolan en stor hälsorisk

Moderata Ungdomsförbundets företrädare argumenterar i dag i SvD för storsatsning  av läsplattor i skolan. Men det de ignorerar är att tekniken innebär allvarliga risker för barnens och ungdomarnas hälsa. Den strålning som avges då läsplattorna kopplas upp mot internet är sedan maj 2011 cancerklassad … [Read more...]

Polis fick hjärntumör av mobilstrålning

Polisen Roger Carlström märkte direkt att det nya polisradiosystemet Rakel, även kallat Tetra, var hälsofarligt. Under flera år fick han svåra  hudutslag (Rosacea) när han använde de nya handenheterna i Rakelsystemet. I december 2011 fick han diagnosen malignt hjärntumör. Trelleborgs Allehanda; … [Read more...]

Mobilstrålning förändrar viktiga proteiner i hjärnan. Kan förklara olika rapporterade symtom och sjukdomar

Ny forskning från forskargruppen vid Atens Universitet under ledning av professor Likas H. Margaritis visar att mobilstrålning påverkar viktiga proteiner i hjärnan. Dessa förändringar skulle kunna förklara olika sjukdomstillstånd som rapporterats har samband med mobilstrålning. De grekiska … [Read more...]

Hjärntumörstatistiken inte alls pålitlig för att dra slutsatser om mobilrisker

I dag trummar KI-forskaren och vice ordförande för ICNIRP Maria Feychting på mediatrumman igen för att förklara att mobiltelefoner inte ökar risken för hjärntumör: I ett pressmeddelande hävdar hon att inga risker finns eftersom statistiken över maligna hjärntumörer inte visar ökande trend. Som … [Read more...]

Mobiltelefoni är en allvarlig risk

Maria Feychting från Karolinska Institutet påstår i dag i Helsingborgs Dagblad att all forskning av god kvalitet (har) inte funnit något som tyder på att de låga exponeringsnivåerna från mobila basstationer eller mobiltelefoner är farliga för människan. Det är ett häpnadsväckande falskt … [Read more...]

Ung kvinna fick hjärntumör – använde mobilen vid tumörsidan

Medan experterna debatterar om forskningen visar ökade risker för hjärntumörer, finns det en verklighet, bortom experternas manipulativa bortförklaringar att inga risker skulle setts, där människor skadas och lider av mobilstrålning. Det finns i dag otaliga trovärdiga och övertygande vittnesmål … [Read more...]

WHO har klassat mobilstrålning som cancerframkallande men politiker och myndigheter varnar inte allmänheten

Den 31 maj förra året klassade WHO/IARC mobilstrålning (mobiler, mobilmaster, trådlösa datanätverk, trådlösa telefoner mm) som "möjligen cancerframkallande" klass 2B. Trots det har inga åtgärder vidtagits för att varna allmänheten för riskerna eller reglera den trådlösa teknikens skadliga expansion. … [Read more...]

Den samlade forskningen visar cancerrisker av mobilstrålning

Ofta framförs påståendet att "den samlade forskningen" inte visar risker  med mobiltelefonstrålning. Det är fel, punkt slut. Nedanstående lista visar tydligt att "den samlade forskningen" visar risk för cancer av mobilstrålning: 1. Interphone (13 länder, WHO-studie) 2,79 ggr ökad risk för … [Read more...]

Elöverkänslighet och effekter av mobilstrålning finns

I media har förvillarföreningen VoF:s representanter den senaste veckan bedrivit en hetsjakt på några av de svårast drabbade och plågade människorna i vårt samhälle i dag, de som är svårt känsliga mot den ökande strålningen från framförallt trådlös kommunikation. Helt okritiskt har felaktiga och … [Read more...]

Årets Förvillare 2011 och förvillande media om elöverkänslighet

Ett ärende som behandlas av Mora Orsas miljönämnd har gjort  stora rubriker i rikspress för en månad sedan och nu har förvillarföreningen VoF påstått att nämnden gör fel.  Såväl Svenska Dagbladet som DN och Expressen släpper fram förvillarföreningens bakvända teser och förvillande … [Read more...]

Vilseledande media försvarar enorma ekonomiska intressen

Det står enorma ekonomiska belopp på spel om hälsoriskerna med mobiltelefonin medges. Det är förklaringen till de många dubbla budskap som allmänhet och beslutsfattare matas med. Efter att mobilstrålningen klassades som "möjligen cancerframkallande, klass 2B" av IARC (WHO … [Read more...]

Professor kräver att mobilstudie dras tillbaka

Dariusz Leszczynski är professor vid finska strålsäkerhetsmyndigheten STUK och har forskat i många är om mobiltelefonins risker. I Washington Times kräver han nu att den danska kohortundersökningen omrisk för hjärntumör av mobilen, dras tillbaka på grund av de allvarliga bristerna som leder till att … [Read more...]

Kraftig ökning av hjärntumörer i Danmark

Antalet fall av tumörer i centrala nervsystemet ökar krafigt i Danmark såväl bland män som bland kvinnor, enligt den senaste rapporten från Danska cancerregistret. Bland män har antalet fall per 100 000 invånare ökat med 40%  sedan 2001 och bland kvinnor är ökningen 29% (åldersstandardiserat). I … [Read more...]

Mobilstrålning påverkar stress- och könshormoner

Under våren skrev jag om den tyske läkaren Horst Egers undersökning som konstaterat att stresshormoner var påverkade bland grannar till en mobilmast. Studien undersökte hur nivåerna av stresshormoner och signalsubstanserna dopamin och fenyletylamin från urinprover förändrades under 18 … [Read more...]

Granskande journalistik i Italien får regering att agera

Italiens motsvarighet till Uppdrag Granskning eller Kalla Fakta, Report på kanalen Rai, sände i söndags kväll ett timslångt granskande reportage om mobillobbyns inflytande över forskningen om mobiltelefoniriskerna. Programmet har lett till att regeringen lanserar informationskampanj om att barn … [Read more...]

DN rättar aldrig fel om mobiltelefoniriskerna

Nej, Nej, DN rättar aldrig fel. Kristoffer Örstadius journalist på DN fortsätter med samma enögda journalistik präglad av bristande empati för svårt drabbade människor. Felen i gårdagens artikel rättas inte. I stället printas nya fel ut och Örstadius vänder sig till Strålsäkerhetsmyndigheten, … [Read more...]

Fel i DN om mobilrisker har blivit vardagsmat

I dag skriver DN i upprört tonläge om att "en enda man" kan få mobiloperatörer att rikta om sina master i Mora kommun, för att skydda mannen mot symtom av strålningen. DN påstår felaktigt att det "saknas vetenskapligt stöd för att människor kan bli sjuka av strålning från … [Read more...]

Brun vår

Under flera år har jag och många andra observerat att träd dör i antennriktningarna från mobilmaster och dessutom att träd dör i stor omfattning i städerna eller längs mycket hårt trafierade motorvägar där strålningen är som högst. I en TT-artikel publicerad i DN i går beskrivs att allt fler träd … [Read more...]

Hjärntumörrisker för barn avfärdades med underrapporterad statistik

Resultaten av studie av möjligt samband mellan barns och ungdomars användning av mobiltelefoner presenterades i slutet av juli svensk och internationell press som ”lugnande”. Men det ”lugnande” budskapet baserades inte, som antytts, på egna resultat utan på svensk cancerstatistik. Den senare är … [Read more...]

Telia tvingar människor att använda cancerogen mobiltelefon

Inget verkar kunna stoppa mobilindustrins planer, varken vetenskap eller förnuft, vittnesmål från mobiltumördrabbade, unga som medelålders, eller medkänsla med människor som får allvarliga symtom. Efter att mobilstrålning klassats som cancerframkallande i maj av IARC, och studie på studie … [Read more...]

KI-forskare hyllar mobilstudie av såpakvalitet

En dansk studie av sambandet mellan mobilanvändning och hjärntumörer presenteras i dag av SVT:s Rapport/TT, DN, samt SR.  Studien promotas och hyllas av Maria Feychting och Anders Ahlbom från KI. Den sistnämnde gjorde tidigare i år stora rubriker i pressen efter att WHO underkänt honom som expert på … [Read more...]

Mobilmaster skadar fåglar och insekter

En ny expertutredning i Indien, beställd av indiska miljödepartementet, konstaterar att ekosystemet skadas av mobilmasternas strålning, skriver Times of India. De 10 experterna som tillsattes för ett år sedan för att studera effekterna av mobilmasterna på fåglar och bin, konstaterar att av 919 … [Read more...]

SVT missade att de sände reklamfilm för Ericsson

För någon vecka sedan sändes ett program i SVT som handlade om nyttan för äldre med trådlös teknik. Den ansvarige på SVT missade att sändningen av den till "dokumentärfilm" förklädda reklamfilmen var en reklamfilm för Ericssson trots att filmen skriker ut reklambudskap för Ericsson. Han hävdar först … [Read more...]

Health Canada: Barn och ungdomar under 18 bör begränsa mobilanvändningen

Health Canada, Socialstyrelsens motsvarighet i Kanada, ger nu nya råd till konsumenterna om användning av mobiltelefoner: - Barn under 18 bör begränsa användningen (eftersom barn är känsligare) - Begränsa samtalstiden - Använd SMS och hands-free  De nya rekommendationerna är ett resultat … [Read more...]

Mobilindustrin vill inte höra talas om att kunderna ska få enkel information

San Fransisco har retat gallfeber på mobilindustrin som nu stämmer staden. Vad är det som hänt? Jo, staden har klubbat igenom ett lagförslag som ålägger mobilindustrin att vid försäljningsställena lägga ut enkel information om att mobilen sänder ut radiofrekvent strålning. Dessutom ges tips på … [Read more...]

DN, PR-branschens drömtidning

Dagens Nyheter måste vara en drömtidning för PR-folk som arbetar åt  mobilindustrin. I dag skriver en, anonym, (vem?) ledarskribent föraktfullt om den "oreflekterande rädslan" som enligt skribenten tursamt  "inte har fått sätta stopp för den moderna kommunikationstekniken" . Men spökribenten ondgör … [Read more...]

Mona i SVT Debatt 1 okt 2011: Karolinska manipulerade studie…

Karolinska Institutet manipulerade studie om hjärntumörrisker för mobilanvändande barn MOBILSTRÅLNING Nyligen fick allmänheten i tongivande media höra att forskare från Karolinska Institutet inte kunde se en högre risk för hjärntumör för de barn som använt mobilen under längst tid. Resultaten … [Read more...]

Manipulerad forskning om hjärntumörrisker för mobilanvändande barn

I  slutet av juli presenterade KI-forskare en undersökning om barn som använder mobilen löper ökade risker för hjärntumörer. Resultaten  presenterades som  ”lugnande”, trots att de indikerade en ökad risk för hjärntumörer.  Dessutom kapades analysen så att möjligheten att se en ökad risk kraftigt … [Read more...]

Fransk domstol: Mobilmasten är en hälsorisk

En domstol i Frankrike (Monpellier) har än en gång i ett beslut konstaterat att en mobilmast utgör en hälsorisk för de närboende. Detta är ett domstolsbeslut i en nu allt längre lista från Frankrike som konstaterar samma sak: Mobilmaster kan utgöra en allvarlig fara för de närboende och därför ska … [Read more...]

Mobiltillverkaren Motorola i Österrikisk korruptionsskandal

Den österrikiska tidningen Profil avslöjade nyligen en omfattande korruptionsskandal i Österrike, skriver New Zeeland Herald. Amerikanska myndigheter utreder nu affären. En österrikisk lobbyist, Alfons Mensdorff-Pouilly ska ha mottagit 2,2 Miljonoer Euro från Motorola. Mensdorff-Pouilly använde … [Read more...]

Unga människor vittnar om att mobilen orsakar hjärntumörer

I ett TV-program som sändes för inte så länge sedan i australiensisk TV, TodayTonight, vittnar unga människor om sin situation. De var alla storanvändare av mobiltelefoner och fick hjärntumörer just i det område som de brukade hålla mobilen. Medan experterna strider om riskerna och en falang som … [Read more...]

PR-kriget om mobilens cancerrisker

PR-kriget om mobilens cancerrisker har fått nytt liv efter IARC:s beslut att klassa mobilstrålning som "möjligen cancerframkallande" den 31 maj i år. Syftet är att minska skadan av IARC:s beslut för mobilindustrin, som befarar minskad omsättning, sänkta aktiekurser och skadeståndsprocesser i … [Read more...]

Det normala har blivit onormalt och det onormala normalt

I går hade Studio Ett ett inslag om IARC:s beslut att klassa mobilstrålning som cancerframkallande samt mobilstrålningsexprten Anders Ahlboms jäv i form av engagemanget i konsultbolaget som skulle rikta PR- och lobbyingtjänster "specifikt till" telekomindustrin. Cancerläkaren och epidemiologen … [Read more...]

Strålsäkerhetsmyndigheten – Expertmyndigheten utan koll

På SVT:s debatt har jag skrivit en debattartikel om riskerna med mobiltelfonin, de jäviga experterna och om SSM:s rekommendationer om att använda hands-free. Och som vanligt svarar Lars Mjönes från Strålsäkerhetsmyndigheten Här är mitt första inlägg. Här är Mjönes svar och här är min … [Read more...]

Mobilstrålningsexperten Anders Ahlbom lämnar SSM:s vetenskapliga råd. SSM lägger ner hypotetisk ”utredning”

Efter att vi visat att den "oberoende experten" på mobiltelefonirisker Anders Ahlbom hade  bildat ett konsultbolag tillsammans med den mångårige TeliaSonera-anställde brodern Gunnar Ahlbom i Bryssel, tvingades Anders Ahlbom bort från IARC:s utvärdering om cancerrisker av mobiltelefoni nyligen. … [Read more...]

Mona på SVT Debatt 2 jun 2011: Om mobilbranschens cancerförnekelse…

Mobilbranschens cancerförnekelse är slutligen motbevisad WHO-organet IARC meddelade att mobil- och DECT-telefoner, dvs trådlösa telelefoner, kan orsaka malign hjärntumör. Att mobilanvändning ökar risken för cancer har klargjorts. Orsaken till att riskökningarna tonats ner står att finna i de … [Read more...]

Mobiltelefoner och DECT-telefoner kan orsaka cancer

Dementimaskinen har gått igång i svenska media: Den anförs av Maria Feychting, Anders Ahlboms kollega på KI, samt Ulrika Björkstén chef vid Vetenskapsradion.  SR P1 Morgon, TT, SVT Rapport. Undantag är Aftonbladet, DN (som felaktigt påstår att Interphone inte visade ökad risk) och SvD Trots att … [Read more...]

WHO: mobiler och DECT-telefoner kan orsaka hjärntumör

WHO:s cancerforskningsinstitut IARC meddelade i går att de med hjälp av 31 experter från hela världen nu bedömer att mobiler och DECT-telefoner kan orsaka cancer. Till grund för ställningstagandet ligger de studier på mobiltelefonanvändare som visats öka risken för hjärntumör, Hardellstudierna och … [Read more...]

SSM:s expert Anders Ahlbom sparkas av Internationella Cancerforskningsinstitutet på grund av jäv

För drygt envecka sedan sparkades Anders Ahlbom från en tilltänkt expertstol av IARC. Ahlbom skulle leda en expertutvärdering av cancerrisker av mobiltelefoner som skulle utmynna i en bedömning av om mobiltelefoner ökar riskenn för cancer. Anledningen till att Ahlbom inte fick inta expertstolen var … [Read more...]

Förbjud mobiltelefoner och trådlösa nätverk i skolorna, rekommenderar Europarådet.

Mobiltelefoner och datorer med trådlös internetuppkoppling utgör en risk för människors hälsa och bör förbjudas från skolor, enligt ett beslut i Europarådet i Strasbourg. Miljöutskottet lägger i en ny rapport fram bevis för att mobilstrålning har "potentiellt skadliga" effekter på människor. … [Read more...]

Erbjudande från 3: sänk kostnaderna – öka risken för dödlig sjukdom

Mobiloperatören 3 sände i förra veckan ut en påkostad reklambroschyr till alla landets småbarnsföräldrar. 3 erbjuder nya mobiler till barnen, en sony Ericsson X8 och "tusentals spel" och program, till ett värde av 1295 kronor. Familjerna får också färgglada klisteretiketter med söta papegojor och … [Read more...]

Mobilen ökar risken för cancer

-   Ny kinesisk forskning visar kraftig ökning av risken för cancer på öronspottkörteln. Den nya undersökningen från forskare i Beijing i Kina, som är den största hittills på öronspottkörtelcancer och mobiltelefonanvändning, visar att de som hade använt mobilen mest och då längst tid förflutit … [Read more...]

Kärnkraftens och mobilindustrins experter får dominera mediautrymmet

Göteborgsposten skriver den 2 april om hur kärnkraftsindustrins experter fått dominera kommenteringen av den japanska kärnkraftskatastrofen under de senaste veckorna. Under veckan som gått har även rapporteringen om kärnkraftskatastrofen nästan helt upphört i Sverige, till skillnad från … [Read more...]

Mobiltelefonins hälsorisker i Eskilstuna

I kväll onsdag den 6 april föreläser jag om Mobiltelefonins hälsorisker i Eskilstuna, Fristadskyrkan, Kungsgatan 36. Intervju i Folket och i Eskilstunakuriren samt i Sveriges Radio kl. 17.09 cirka (går att lyssna på till den 5 maj) … [Read more...]

Bättre gränsvärde för radioaktiv strålning än för mobiltelefoni

Bättre gränsvärde för radioaktiv strålning än för mobiltelefoni Kärnkraftsverkens utsläpp av radioaktiva ämnen i Japan oroar. Aftonbladet skrev i går att man funnit förhöjda nivåer av radioaktivitet i grönsaker och dricksvatten. Allmänheten avråds därför från att äta grönsakerna och spädbarn ska … [Read more...]

När det osannolika inträffar

Som alla andra följer jag rapporteringen om den trefaldiga katastrofen i Japan och lider med de drabbade. Inte nog med jordbävning och tsunami i värsta klassen. Vi kan nu timma för timma, i livesändningar, följa det som kanske kommer att utvecklas till tidernas största kärnkraftsolycka. Det … [Read more...]

Experterna döljer risker för att skydda ekonomiska intressen

I en intervju i Aftonbladet avslöjar förre Strålsäkerhetsmyndighetstjänstemannen och kärnkraftsexperten Frigyes Reisch, en av Sveriges ledande experter på kärnkraftssäkerhet, hur det egentligen förhåller sig när myndighetsexperter tonar ner riskbilden: – Det säger det (tonar ner riskbilden) på … [Read more...]

Mobilstrålning stör sömnen

Aftonbladet skriver i dag om en ny amerikansk undersökning som visar samband mellan användning av datorer och mobiler före sänggående och sömnproblem. Boston Globe skriver mer ingående om studien. I Aftonbladet uttalar sig återigen sömnexperten Torbjörn Åkerstedt. TV störde inte sömnen lika mycket … [Read more...]

Använder de som forskar på hjärntumörrisker från mobiltelefoner själva mobilen?

Nej, Elisabeth Cardis använder den mycket sparsamt och hennes barn använder inte alls mobiler! Vem är Cardis? Hon var/är projektledaren för den internationella WHO-studien Interphone om risk för hjärntumör av mobilen. Den är fortfarande fem år efter plan inte  redovisad i sin helhet på grund av … [Read more...]

Italienska högsta domstolen: Vatikanradion döms att betala ersättning till cancerdrabbade runt radiomast

Italiens högsta domstol har fastställt en tidigare dom från 2009 där Radio Vatikan dömdes att betala skadestånd till närboende. Enligt en undersökning är cancerrisken inom 12 km från den starka radiosändaren kraftigt förhöjd både för vuxencancer och barncancer (upp till 7 gånger). Domstolsbeslutet … [Read more...]

Mobilstrålning ökar hjärnans användning av glukos

Mobilstrålning ökar hjärnans användning av glukos Under veckan som gått har vi fått höra att mobilstrålning påverkar hjärnan vilket visas av bilder tagna med en PET-kamera, något som framförallt internationell press rapporterat om.  Bilderna visar att hjärnan konsumerar mer glukos. Metoden är … [Read more...]

Det stora sveket mot barnen

Det stora sveket mot barnen Barn är känsligare för skadliga effekter av mobiltelefoner och mobilstrålning. Det beror på att deras hjärnor är under utveckling (hjärnan utvecklas upp till 20 års ålder), samt att de har mindre huvuden och tunnare skallben vilket leder till att de absorberar mer … [Read more...]

Mobilstrålning orsakar cancer och andra sjukdomar

Hur vet man det? Jo framförallt från mänskliga erfarenheter och från forskningen. Redan för flera decennier sedan såg man att människor som exponerats för mikrovågor i sitt yrke under längre tid fick högre förekomst av cancer. Djurförsök konstaterade en överförekomst av tumörer bland exponerade … [Read more...]

Sant och falskt om mobilstrålning blev platt fall

I ett långt inslag från P1:s Kropp och själ avhandlas riskerna med mobiltelefonin. Programmet har rubriken Sant och falskt om mobilstrålning, vilket ger lyssnarna sken av att nu skulle frågan granskas  kritiskt. Det som är falskt skulle avslöjas och det som är sant i stället lyftas fram: "Dagens … [Read more...]

Mobilstrålning påverkar hjärtat

Mobilstrålning påverkar hjärtat Den senaste rapporten från Strålsäkerhetsmyndigheten SSM  om mobilstrålningen hälsorisker (som jag skrev om i det förra inlägget) presenterades den 19 januari och det var "The same procedure as every year". Anledningen till det förklarar jag i boken Mobiltelefonins … [Read more...]

Ny mobilstrålningsrapport från en jävig expertgrupp

Ny mobilstrålningsrapport från en jävig expertgrupp Ännu en gång har Strålsäkerhetsmyndighetens experter lämnat en rapport som är lika förutsägbar som alla tidigare år, som bland annat Aftonbladet skriver om. Experternas uppfattning är garanterad på förhand. De är varje år till en majoritet … [Read more...]

Mobilstrålning kan göra dig sömnlös

Mobilstrålning kan göra dig sömnlös Att mobilstrålning, elektromagnetiska fält och mikrovågor kan störa sömnen har varit känt länge. Ändå förnekar, både myndigheter, industri och de industrilojala experterna att strålningen från basstationen, det trådlösa nätverket eller den trådlösa telefonens … [Read more...]

Mobilstrålning stressar, försämrar vårt immunförsvar och skadar spermier

Upprepade gånger de senaste åren har forskare världen över visat att mobilstrålning är skadligt på många sätt, och kan orsaka en pyttipanna av sjukdomssymtom och skador vilket jag beskriver i boken Mobiltelefonins hälsorisker. Indiska forskare har än en gång bekräftat detta i försök på möss, vilket … [Read more...]

Hjärntumörer ökar i Danmark

Hjärntumörer ökar i Danmark För en vecka sedan skrev jag att allt fler människor i Sverige drabbas av cancer. Samma tråkiga utveckling ses i Danmark, där i runda tal 30% fler människor drabbas av cancer i dag jämfört med för enbart tio år sedan, enligt den senaste rapporten från danska … [Read more...]

Försäkringsbolagen utesluter mobilstrålningsrisker

Försäkringsbolagen utesluter mobilstrålningsrisker Försäkringsbolagen utesluter nu på bred front strålningsrisker med mobiltelefoner i sina försäkringar skriver Dagens Nyheter och hänvisar till en artikel i Suddeutsche Zeitung. Jag är inte säker på att förhållandet gäller de svenska … [Read more...]

Sjukdomsprevention som skyddar industrin

Socialstyrelsen ska satsa stort på prevention! För att förebygga de allvarligaste sjukdomarna (cancer mm) säger man i ett pressmeddelande att sjukvården måste satsa mer på att stödja människor att äta nyttigare, sluta röka, minska sin alkoholkonsumtion och röra på sig mer. Detta är inget nytt, råden … [Read more...]

Farlig förbindelse: Barn och mobilstrålning

Farlig förbindelse: Barn och mobilstrålning En studie över hur barn påverkas av mobilstrålning har nyligen publicerats och ledande internationell press har skrivit om det, exempelvis CNN och Business Week. Däremot har det varit helt tyst i svenska medier om de alarmerande resultaten: De barn vars … [Read more...]

Myndigheterna ljuger om mobilriskerna och köpta experter

Myndigheterna ljuger om mobilriskerna och köpta experter I en debatt med SSM på SVT Debatt  ljuger myndigheten fast sig om mobilriskerna. Här är min första artikel där jag redovisar att SSM anlitar jäviga experter och att, som enbart ett exempel, experten Maria Feychting slår knut på sig själv för … [Read more...]

Nonchalerade whistleblowers

Nonchalerade whistleblowers Många kvalificerade personer med ingående kunskap om mobiltelefontekniken har under årens lopp varnat för döva öron för mobilstrålningens skadlighet. Flera av dessa kommer själva från den trådlösa teknikindustrin, ändå nonchaleras de av beslutsfattarna. De senare verkar … [Read more...]